01 פברואר 2014

שבעת ההרגלים לשמירה על הבריאותשבעת ההרגלים לבריאות

סטיבן קובי כתב את רב המכר "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד". בספר, מציג סטיבן קובי גישה הוליסטית לחיים המשלבת גוף ונפש. במאמר זה אפרט על שבעת ההרגלים לפי תורתו של קובי ואראה כיצד ההרגלים יכולים לסייע בטיפול בבריאותינו.

הרגל 1 – פרואקטיביות
המובן הרחב של פרואקטיביות, הוא לקיחת אחריות על צורת חיינו. ישנם שני סוגי טיפוסים: אנשים פרואקטיבים, המתכננים ובוחרים כיצד לפעול ואנשים ריאקטיביים, המגיבים לארועים בחייהם.
מכאן ניתן ללמוד כי ישנן שתי שיטות התנהגות: תיכנון לעומת הגבה. לאחר שקורה ארוע מסויים, האדם הפרואקטיבי תיכנן את מעשיו ולכן הוא חש כי עשה זאת מתוך בחירה:

Responsibility = Response – ability : היכולת לבחור בתגובה. אנשים פרואקטיבים לא תולים את האחריות להתנהגותם בנסיבות("לו היה לי יותר כסף", "לו אישתי לא הייתה עוזבת אותי") כי הרי הם בחרו בתגובה (להיות מאושר בחלקי, לחפש איך להכיר בת זוג). לאחר שהם קיבלו החלטה, הם שלמים עם החלטתם ומעשיהם. בחירות אלו יכולות לבנות אותנו או לפגוע בנו. "לא מה שקורה לנו פוגע בנו, תגובתינו למה שקורה לנו, היא הפוגעת בנו...." (סטיבן קובי)

עפ"י קובי החויות הקשות ביותר הופכות לכור היתוך המחשל ומפתח: אם התמודדנו עם החויות הלל בהצלחה, נצליח בהרבה דברים.
קובי כותב בסיפרו, כי חיינו מורכבים משני מעגלים: מעגל ההשפעה וסביבו מעגל הדאגה. אנשים פרואקטיבים פועלים בתוך מעגל ההשפעה בעוד אנשים ריאקטיבים פועלים בתוך מעגל החרדה.
אדם פרואקטיבי פועל להקטין את מעגל הדאגה וע"י כך מגדיל את מעגל ההשפעה. לעומתו, אדם ראקטיבי פועל בתוך מעגל הדאגה. מאחר והחרדה מפעילה אותו, הוא מאפשר למעגל הדאגה לגדול ולהקטין את מעגל ההשפעה.
הבסיס למעגל ההשפעה היא יכולתו של האדם הפרואקטיבי להציב לעצמו מחוייבויות ולקיימן.

בריאות
אדם פרואקטיבי לוקח אחריות לדאגה לבריאותו. הוא מציב לעצמו מחויבויות יומיות של אכילה נבונה ופעילות גופנית. במידה ועליו לשפר את בריאותו, הוא מוסיף למחוייבות היומיומית את הנדרש ע"י הרופא המטפל.
לדוגמה: איש עם סוכרת, יבצע בדיקות דם לניטור רמת הסוכר היומיות שלו.

הרגל 2 – העתיד הרצוי
דמיין כיצד אתה רוצה חיות בעתיד (מצב רצוי) ותכנן תוכנית כיצד להגיע לשם.

בריאות
אדם פרואקטיבי מתיחס לנושא הבריאות ברצינות ולכן מבין כי לא יגיע למצב הרצוי בבריאות לקויה. לכן, הוא מוסיף לתוכנית העבודה יעד בריאותי אינסופי הכולל התחיבויות יומיות של תזונה נכונה ופעילות גופנית. במידה והרופא ביקש ממנו לבצע דברים נוספים הקשורים לבריאותו, כגון בדיקת לחץ דם, ניטור סוכר, לקיחת תרופות וכדומה, הוא מוסיפם למחוייבויות בהתאם לדרישת הרופא.

הרגל 3 – סדרי עדיפויות
חייו של האדם המודרני עמוסי משימות ולחצים.
בתאוריה של קובי לסדרי עדיפויות, ניתן לחלק את המשימות השונות לארבע סוגים:
א. דחופות וחשובות: כגון משברים, בעיות דוחקות, פעילויות חשובות המחייבות עמידה בלוחות זמנים
ב. דחופות ולא חשובות: כגון הפרעות כגון שיחות טלפון, דוחות שיש להגיש בזמן
ג. חשובות ולא דחופות: כגון מניעה, בניית מערכות יחסים, איתור הזדמנויות חדשות, פנאי
ד. לא חשובות ולא דחופות: כגון שיחות טלפון לרכילות, פעילויות מבזבזות זמן

קובי מגדיר את משך ביצוע המשימות לאדם אפקטיבי:
א. יש לשאוף להקטין את הזמן בביצוע משימות מסוג זה (רוב זמנם של אנשים לא מתוכננים המחכים לרגע האחרון הוא במילוי משימות אלו) .
ב. יש לשאוף ולהגדיל את הזמן בביצוע משימות מסוג זה (רוב זמנם של אנשים מתוכנננים הוא במילוי משימות אלו).
ג. יש לשאוף להקטין את הזמן בביצוע משימות מסוג זה (רוב זמנם של אנשים חסרי אחריות הוא במילוי משימות אלו).
ד. יש להמנע ממילוי משימות מסוג זה ככל הניתן.

אדם פרואקטיבי, יחלק את משימותיו לארבע הסוגים ויתן עדיפות לסדר יומו כך שהעומס עליו ירד בזכות זה.

בריאות
מחקרים רבים הוכיחו כי עומס ולחצים בעבודה ובבית פוגעים בבריאותינו ולכן יש לשאוף לפרואקטיביות וניהול זמן כדי למנוע את הנזקים.

הרגל 4 – נצחון משותף
"...אנו רואים בבירור שלא היינו יכולים להגיע להיכן שהגענו, לולא עברנו אותה כברת דרך, אין דרכים אחרות; אין קיצורי דרך....אינך יכול להגיע לשם אלא אחרי מסע ארוך....אינך וכול להצליח ביחסך עם אחרים קודם שתצליח עם עצמך"(סטיבן קובי).
קובי גורס כי כדי להצליח ביחסים עם אחרים עלינו להקים בנק של רגשות בין השני הצדדים. הרעיון הוא לבנות מאגר רגשות חיוביים כך, שכאשר יש רגש שלילי הוא יתאזן עם רגש חיובי בבנק הרגשות.
הבנק מכיל את הרגשות הבאים:
א. הבנת הזולת
ב. תשומת לב לדברים הקטנים
ג. עמידה במחויבויות
ד. הבהרת ציפיות
ה. הפגנת יושר אישי
ו. התנצלות במלוא הכנות בכל משיכה מהחשבון

פרדיגמות של האינטרקציה האנושית הבינאישית עפ"י קובי:
• מנצח / מנצח
• מנצח / מפסיד
• מפסיד / מנצח
• מפסיד / מפסיד
• מנצח
• מנצח / מנצח או : לא עשינו עסק

בריאות
מבחינתי, הבריאות היא ה"אחרים" עליהם מדבר קובי בהרגל ה-4. ולכן, כדי להצליח לשמור על בריאות טובה או לשפר את מצבנו הבריאותי, עלינו להצליח קודם עם עצמינו. כלומר, במידה ומצבינו הבריאותי טוב בהווה, עלינו להפנים כי כדי לישמור על הבריאות הטובה, עלינו להיות פרואקטיבים. במידה ויש לנו בעיה בריאותית כגון סוכרת, לחץ דם או עודף משקל, עלינו להפנים את מצבינו הבריאותי, להשלים איתו ולא להתכחש לו. ההפנמה היא צעד ראשון ללקיחת אחריות על הבריאות.

מאחר והבריאות היא ה"אחר", מדובר בבנק המעשים למען הבריאות מכיל את הדברים הבאים:

א. הבנת הדרישות לבריאות טובה: מה בדיוק עלי לעשות כדי לשמור על בריאותי או לשפר אותה ולמה חשוב לעשות כל זאת. אם פועלים מתוך "נעשה ונשמע" הדבר קשה. עדיף לפעול מתוך "נבין ונפעל".
ב. תשומת לב לדברים הקטנים: להקפיד על הדברים הדרושים ללא עיגול הפינות. לא להגיד לעצמך: "זה לא חשוב", "זה לא נורא", "כמה שומן כבר יש ב-100 גרם בוטנים", "כמה קלוריות או פחמימות יכולים להיות בדלי פופקורן".......
ג. עמידה במחויבויות: לקחת מחויבויות יומיות קטנות לשמירת הבריאות ולקיימן כמתואר בהרגל 1
ד. הבהרת ציפיות: קשה לשמור על 100% מהמשימות בכל זמן. לכן, יש פעם בשבוע אנו חורגים מכך באופן מודע ומתוכנן. איסור מוחלט גורר שבירות ומעידות ולכן, עדיף להותיר זאת פעם בשבוע בצורה מתוכננת ובריאה.
ה. הפגנת יושר אישי: יושר אישי בקיום כל הרגשות האחרות ו. מודעות והכרה בכל משיכה מהחשבון: לא להתכחש למשיכה אלא להכיר בכך. כמו כן, לא לסיים משיכה בהענשה עצמית דבר שיגרום למשיכות רבות אחרות.
פרדיגמות של הבריאות:
מנצח / מנצח: חסכתי הרבה בבנק המעשים של הבריאות וחחייתי חיים שלמים ובריאותי נשמרת או אף השתפרה
מנצח / מפסיד: חסכתי הרבה בבנק המעשים של הבריאות אך בריאותי הורעה. למרות זאת חייתי חיים שלמים, טובים ומאושרים. כלומר, הדרך הייתה טובה אך לא הגעתי למטרה.
מפסיד / מנצח: חסכתי הרבה בבנק המשימות של הבריאות אך אני חש שלא חייתי חיים שלמים ובריאותי נשמרת לעת עתה. כלומר, השגתי את מטרתי אך סבלתי בדרך.
מפסיד / מפסיד: חסכתי הרבה בבנק המשימות של הבריאות אך אני חש שלא חייתי חיים שלמים ובריאותי הורעה. כלומר, לא השגתי את מטרתי וגם סבלתי בדרך.
מנצח: הבריאות אפילו לא מעניינת אותי. התכחשות מלאה. אני נהנה מהדרך ומאמין בטוב.

הרגל 5 – הבנה
תקשורת בינאישית, היא הבסיס לכל יחסים ולכן כדי לקים יחסים תקינים וטובים יש לשפר את מיומנות התקשורת. המיומנות החשובה בה אנו לוקים בד"כ היא הקשבה. פעמים רבות שומעים את הזולת אך לא ממש מקשיבים לו ומראים לו כי הבנו אותו.

בריאות
כפי שצוין בהתיחסות לבריאות בהרגל 4, הבריאות היא ה"אחרים". לכן, כפי שמצוין בסעיף א בהרגל 4, אדם פרואקטיבי לומד ומבין את הדרישות לבריאות טובה או מה עליו לעשות כדי לשפר את בריאותו. אם פועלים כשלא מבינים כיצד ההוראות משפרות או שומרות על מצבינו קשה לפעול ולהתמיד בכך.


הרגל 6 – סינרגיה
משמעות הסינרגיה היא שהשלם גדול מסכום חלקיו. עפ"י קובי זוהי הפעילות הנעלה ביותר בחיים. זהו הסכום של כל ההרגלים שפורט עד כה ביחסים עם אחרים.

"התהליך היצירתי הוא גם החלק המאיים ביותר, משום שאינך יודע מה בדיוק עתיד לקרות או לאן זה יוביל. אינך יודע לפני אילו סכנות ואתגרים חדשים אתה עתיד לעמוד....יש צורך בביטחון עצמי עצום...יהיה עליך לנטוש את אזור הנוחות של הסביבה המוכרת ולהתייצב לנוכח המרחבים החדשים של הלא-נודע. " (סטיבן קובי)

בריאות
גם בהתיחסות לבריאות סכום כל ההרגלים הבריאותיים הוא הסינרגיה הבריאותית ביחסי עם הבריאות.
אדם, שאינו דואג לבריאותו, חיי במציאות בה נוח לו וטוב לו ואנשים רבים סביבו עושים את אותם הדברים ולא חיים חיים בריאים ונכונים. עתה לעזוב סביבה זו ולצאת למסע לא נודע. הוא יהפוך לפרואקטיבי ויקיים את כל ההרגלים כמפורט בסעיפים הקודמים. איש לא יכול להבטיח לו שהכל יהיה בסדר אך אין ספק שהסיכויים לכך עולים. יתכן שהוא לא יגיע למטרתו הבריאותית, אך עליו להיות משוכנע שהדרך נכונה וטובה עבורו.

הרגל 7 – יכולת אישית
תמיד נסה ללמוד כיצד אתה יכול לשפר את מעשיך וקיום הרגליך. עליך למצוא זמן לשיפר ההרגלים אחרת תחזור ותבצע את אותן הטעויות ולא תשתפר. אלברט איינשטיין אמר, כי במידה ולא קיבלת מה שרצית או ציפית, טרוף הוא לעשות אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה. כלומר, אם ישנו הרגל מסוים שלא הצלחת בו, בדוק מה ניתן לשנות בביצוע שלך כדי לשפר את התוצאה.

בריאות
ערוך בדיקות תקופתיות פעם בשנה או כפי שביקש הרופא המטפל. בדוק מה עוד צריך שיפור ושפר. אל תתנהג כבת יענה – הכחשה לא עוזרת מאחר והנזקים ממשיכים להצטבר.

אימון לסכרת או ליווי לסוכרתיים
מתאימים את ההרגלים לאופיו וערכיו של המתאמן כדי, שניתן יהיה לשלבם בחייו וסדר יומו של המתאמן בנוסף לעקרונות הנוספים של האימון. אם גם אתם נמצאים רוצים להפוך לאנשים פרואקטיביים ורוצים ללמוד כיצד לשפר אן לשמור בעזרתם את בריאותכם כמו גם דברים אחרים בחייכם,

 אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר, ולעשות את הצעד הראשון לקראת השינוי.
 אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה