06 אפריל 2011

האם אפשר לסמוך על הגלוקומטר?

חיינו עם סוכרת מושתתים על בדיקות ביתיות.

ככל שנבדוק יותר רמת האיזון שלנו תשתפר ונוכל למנוע היפויים והיפרים רבים.

מכשיר שאינו תקין יכול לגרום לבעיות רבות:
- אכילה שלא לצורך שתסתיים ברמת סוכר גבוהה(היפר)
- תיקון שלא לצורך שיסתיים שיסתיים בנפילת סוכר (היפו)

יש העושים זאת בעזרת מכשיר נוסף ומשווים את התוצאות.
בדיקה זו אינה אמינה מאחר ולא יודעים מי משני המכשירים אינו תקין ולכל מכשיר סטיה מותרת.

יש העושים מספר בדיקות ומשווים בניהן.
בדיקה זו אינה טובה מאחר ואם המכשיר מקולקל, התוצאה תהיה שגויה בכל הבדיקות.

בכל מקרה, סטיה של 10-15% בתוצאה הינה תקינה.

איך בכל זאת בודקים את הבודק?

השיטה הטובה ביותר הינה לרכוש אצל היצרנים נוזל כיול שצריך לתת תוצאה בדוקה כגון 100 מ"ג/דצ"ל.

איך אפשר לעשות זאת אחרת, יותר מהר ויותר זול?

בשבוע שעבר ערכתי בדיקות מעבדה לקראת ביקורי במרפאת הסוכרת.
החלטתי לנצל את ההזדמנות ולבדוק את מכשיר הגלוקומטר הביתי שלי.
בסיום הבדיקה ביקשתי לבדוק עם המכשיר הביתי שלי עם אותו הדם בדיוק.
התוצאה בבדיקה שלי: 99 מ"ג/דצ"ל
התוצאה בבדיקה של המעבדה: 86 מ"ג/דצ"ל
כלומר, סטיה של כ-9%. סטיה זו הינה תקינה לגמרי.

חשוב לציין כי אין זה נכון לקחת דם לבד במעבדה אלא להשתמש בדם שנלקח לבדיקות ולהודיע על כך מראש. התהליך מקובל.


תגובה 1: